P R O J E K T    P O S T A V M E    S A R E P T U

Budova domu pro seniory Sarepta v Komorní Lhotce již nesplňuje požadavky a nedokáže
klientům poskytovat kvalitní a důstojné podmínky dle současných měřítek. Proto se Slezská
diakonie rozhodla provést úplnou přestavbu celého objektu, kdy budou zrekonstruovány
všechny pokoje pro klienty a nově vzniknou pouze jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením. Z hlediska budovy pak dojde k zateplení obvodového pláště
a střechy, půdní vestavbě, výměně některých oken a dveří, úpravě otopné soustavy, instalaci
rekuperačních jednotek a kompletní výměně elektroinstalace.

Příspěvek do Veřejné sbírky
Uskutečněním objednávky na www.postavmesareptu.cz můžete přispět do Veřejné sbírky,
a to prostřednictvím dárkového certifikátu. Přispěvatel má možnost si zvolit dar formou
koupí certifikátu v různých cenových kategoriích. Přispěvatel může přispět na dlažbu, cihly,
překlad, okno, dveře, umyvadlo, otopný žebřík. Výše příspěvku do Veřejné sbírky vždy
odpovídá hodnotě vyznačené na zvoleném Certifikátu a na webu
e-shopu www.postavmesareptu.cz.