KS-SCH

Křesťanské společenství Oldřichovice

Křesťanské společenství (KS) – hnutí za živou církev

Církev je živá, protože její členové jsou znovuzrození z Ducha

Kristova církev se vyznačuje tím, že její členové byli osloveni Božím Duchem, prožili osobní obrácení ke Kristu a vnitřní proměnu – znovuzrození. Tito lidé touží žít posvěceným životem a následovat Krista.

Křesťanské společenství (KS) je hnutí v Slezské církví evangelické a.v., které vzniklo před více než 100 lety. Od svého začátku zdůrazňuje potřebu obrácení v životě každého člověka a také osobní zbožnost křesťana, která je vyjádřením lásky k Bohu a bližním.

 

Církev je živá, když uplatňuje zásadu všeobecného kněžství

Žívá církev je společenstvím věřících, které nemůže stát na jednom či pouze na několika málo zapálených lidech. Všichni znovuzrození členové církve mají povinnost se zapojit do života církve a vzít na sebe spoluzodpovědnost za konkrétní službu a jednotlivá odvětví života sboru. Bez této spoluodpovědnosti církev nemůže naplnit své misijní poslání, nemůže být živou církvi, která obstojí.

Křesťanské společenství je hnutí, které vede křesťany k všeobecnému kněžství, tj. uplatnění obdarování jednotlivých členů v životě církve. Vede je k přijímání konkrétní odpovědnosti a zapojení do služby ve sboru.

Místní společenství KS v Oldřichovicích chce i v dnešní době motivovat znovuzrozené křesťany k aktivnímu duchovnímu životu. Základem je hlubší poznávání Božího slova a biblických pravd na biblických hodinách, které se konají každou neděli odpoledne. Zde je příležitost, kdy neordinovaní sboroví pracovníci mohou sdílet své zkušenosti ze života víry a povzbuzovat ostatní ke zbožnému životu.

Křesťanské společenství nabízí vzdělávání členům církve formou kurzů pořádaných Biblickou školou pracovníků.

Členové, kteří mají ve sboru duchovní odpovědnost za konkrétní službu, se scházejí jednou měsíčně na setkání rady místního společenství (staršovstvu), kde se společně modlí za duchovní život sboru a plánují činnost jednotlivých složek života sboru.

Součástí činnosti místního společenství je také pomoc africkým sirotkům (projekt Srdce pro Afriku), vedení střediska Chata Lípa a podíl na vydavatelské činnosti (časopis IDEA).

Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. (Židům 13,17)

Více informací na:

KS-SCH

Biblické hodiny

 

Křesťanské společenství, z. s., pořádá pravidelně ve většině sborů SCEAV biblické hodiny sloužící k biblickému vzdělávání členů církve a všech zájemců.
V programech biblických hodin jsou probírány nejen věroučné otázky, ale také aktuální témata týkající se praktického křesťanství a sledování celosvětového dění včetně izraelského národa a pronásledování křesťanů ve světě.

 

Témata nedělních odpoledních shromáždění:

Rozpis