Služba

Děti

Nedělní besídky

se konají souběžně s  bohoslužbami. Dělí se na dvě skupiny dle věku dětí. Předškolní děti se setkávají v klubovně, starší ve sborovém sálu.

Program setkání je přizpůsoben potřebám dětí. Zpívají se písně, vypráví se biblické nebo misijní příběhy, hrají se hry, učí se biblické verše.   Cílem těchto aktivit je učit děti poznávat Pána Boha a Jeho Slovo.

Kromě těchto pravidelných setkání jsou organizovány další akce, např. jarní setkání, výlety, letní tábory, sportovní dny,  předvánoční slavnost. 

Dětem se věnuje tým  dobrovolníků z řad členů sboru.

Na naši besídce rádi přivítáme všechny děti, které mají možnost nás na nedělní besídce v Oldřichovicích navštěvovat.

Nedělní besídka se také zapojila do programu Adopce na dálku, díky kterému můžeme podporovat studium jednoho chlapce z Filipín.