Služba

mládež

Mládež

Skupinku mládeže tvoří mladí členové sboru ve věku od 17-ti let. Úkolem mládeže je zajistit možnost duchovního růstu v době, kdy mladí lidé začínají pracovat, soustavně se připravují na své budoucí povolání (vysoké školy), rozhodují se o své službě ve sboru a v neposlední řadě se připravují na vstup do manželství.

Hlavní cíle

– Aby každý přijal Pána Ježíše Krista za svého osobního spasitele. – Evangelizace

– Aby každý měl možnost učit se být poslušný Jemu, Jeho Slovu-Bibli – Duchovní růst

Mládež se schází pravidelně každý pátek v 19:00 v počtu asi 15 lidí. Mimo to máme možnost účastnit se letního setkání XcamP ve Smilovicích a dalších mnoha akcí pořádaných naším sborem i mimo sbor.

Mládí je období protkáno mnoha radostmi většinou spojených s budováním kvalitních vztahů. V dnešní době máme však také mnoho problémů, se kterými se denně potýkáme. Proto na nás prosím pamatujte ve svých modlitbách, abychom dokázali čelit vlivům dnešní kultury a doby a dokázali vést naše životy k Jeho chvále.