U nás je pro Tebe místo!

AktualityOnline

O NÁS

Obdařeni vírou, povoláni ke službě

 

 

null

Opatření od 27. prosince 2020,

viz obrázek níže.

Odkaz na biblické hodiny formou ZOOM,

neděle, od 17.00 hod.

Bohoslužby

 

           Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života, kde se k nám Pán Bůh sklání ve svém Slově i darech křtu a Večeře Páně. Jsou radostným a vděčným vyjádřením lásky k Bohu i k lidem, kde najdou povzbuzení a útěchu všichni příchozí. Bohoslužeb se účastní všechny věkové generace, což vytváří jedinečné rodinné společenství.

    Podpora sboru

         Sbor nefunguje sám od sebe. Pokud chcete, můžete  nás podpořit také svými financemi.

                                                        

       Děkujeme za vaše dary.

Vakcinace – stanoviska

Záležitost vakcinace - stanovisko CR. Stanovisko - Sdružení křesťanských zdravotníků.

Oznámení 24. 1. 2021

3. neděle po Zjevení, 24. 1. 2021- 9.00 Bohoslužba ONLINE- 17.00 ZOOM biblická hodina - odkaz na web stránkách...

Služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1. Petrův 4,10
V jádru sboru stojí dobrovolnická služba, která vychází z vděčnosti za dar spásy v Ježíši Kristu. Bez této vděčnosti projevené obětavým činem by nebylo možné sloužit tolika různým lidem. Oldřichovický sbor byl dobrovolnými pracovníky požehnán od svých počátků, daleko před oficiálním založením sboru v roce 1950. Vizí sboru je, aby každý jeho člen sloužil.

Fotogalerie

Facebook SCEAV Oldřichovice

1 týden zpátky

Nacházíme se v těžší době a proto vnímáme, že je dobré si připomínat to, že je nejlepší Bohu důvěřovat i když to není lehké.Pokud víte o někom, kdo prochází těžším obdobím, tak mu tento příspěvek pošlete a připomeňme mu tak to, že Bůh je s námi i ve všech těžkostech 💛“Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.”‭‭Izaiáš‬ ‭55:8‬ ‭ ... Více...Méně..
Zobrazit na Facebooku

 

Náš tým

Jiří Chodura

Jiří Chodura

Pastor

Zbyšek Kaleta

Zbyšek Kaleta

Diakon

Jan Kaleta

Jan Kaleta

Kurátor

Farní úřad SCEAV, Oldřichovice 114, 739 61 Třinec

Telefon: +420 558 348 052

Email: oldrichovice@sceav.cz