U nás je pro Tebe místo!

AktualityOnline

O NÁS

Obdařeni vírou, povoláni ke službě

 

 

null

Bohoslužby

 

           Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života, kde se k nám Pán Bůh sklání ve svém Slově i darech křtu a Večeře Páně. Jsou radostným a vděčným vyjádřením lásky k Bohu i k lidem, kde najdou povzbuzení a útěchu všichni příchozí. Bohoslužeb se účastní všechny věkové generace, což vytváří jedinečné rodinné společenství.

    Podpora sboru

         Sbor nefunguje sám od sebe. Pokud chcete, můžete  nás podpořit také svými financemi.

                                                        

       Děkujeme za vaše dary.

Oznámení 29.11. 2020

Čtení Žalmů– každý den jeden Žalm (říjen, listopad, prosinec 2020)– text a zamyšlení k poslechu...

Zpravodaj č. 2

Zpravodaj 2 by Jan Klus on Scribd

Občasník

Služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1. Petrův 4,10
V jádru sboru stojí dobrovolnická služba, která vychází z vděčnosti za dar spásy v Ježíši Kristu. Bez této vděčnosti projevené obětavým činem by nebylo možné sloužit tolika různým lidem. Oldřichovický sbor byl dobrovolnými pracovníky požehnán od svých počátků, daleko před oficiálním založením sboru v roce 1950. Vizí sboru je, aby každý jeho člen sloužil.

Fotogalerie

Facebook SCEAV Oldřichovice

2 dny zpátky

SCEAV Oldřichovice

Adventní čtení na každý den.
Od zítřka začínáme na www.oldrichovice.org/zamysleni/

Každý čtvrtek a neděli jsme na ZOOMu od 20.00 do 20.30 hodin. Připojte se k nám (info na stránkách se zamyšleními).
... Více...Méně..

Zobrazit na Facebooku

4 dny zpátky

SCEAV Oldřichovice

Zítřkem začínáme naši novou adventní sérii s názvem “Neuvěřitelná láska”. Budeme se bavit o příběhu Ozeáše a o jeho aplikaci i v dnešní době adventu. Těšíme se zítra na vás od 9:00 s tématem “Kde jsi nechal oči?” na našem YouTube kanále! ❤️ ... Více...Méně..

Zobrazit na Facebooku

 

Náš tým

Jiří Chodura

Jiří Chodura

Pastor

Zbyšek Kaleta

Zbyšek Kaleta

Diakon

Jan Kaleta

Jan Kaleta

Kurátor

Farní úřad SCEAV, Oldřichovice 114, 739 61 Třinec

Telefon: +420 558 348 052

Email: oldrichovice@sceav.cz