U nás je pro Tebe místo!

OnlineBiblická

O NÁS

Obdařeni vírou, povoláni ke službě

 

 

null

Bohoslužby

 

           Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života, kde se k nám Pán Bůh sklání ve svém Slově i darech křtu a Večeře Páně. Jsou radostným a vděčným vyjádřením lásky k Bohu i k lidem, kde najdou povzbuzení a útěchu všichni příchozí. Bohoslužeb se účastní všechny věkové generace, což vytváří jedinečné rodinné společenství.

    Podpora sboru

         Sbor nefunguje sám od sebe. Pokud chcete, můžete  nás podpořit také svými financemi.

                                                        

       Děkujeme za vaše dary.

Oznámení 25. 7. 2021

8. neděle po Trojici, 25. 7. 2021- 9.00 Bohoslužba- 15.00 Biblická hodina 25.- 31. 7. 2021 Pobyt dorostu- Boszczyk...

Služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1. Petrův 4,10
V jádru sboru stojí dobrovolnická služba, která vychází z vděčnosti za dar spásy v Ježíši Kristu. Bez této vděčnosti projevené obětavým činem by nebylo možné sloužit tolika různým lidem. Oldřichovický sbor byl dobrovolnými pracovníky požehnán od svých počátků, daleko před oficiálním založením sboru v roce 1950. Vizí sboru je, aby každý jeho člen sloužil.

Fotogalerie

Facebook SCEAV Oldřichovice

1 den zpátky

Díky moc za požehnané chvíle @festivalxcamp 🤩 ... Více...Méně..
Zobrazit na Facebooku

1 týden zpátky

Věříme tomu, o čem jsme přesvědčeni, že to je pravda.Děláme to, o čem jsme přesvědčeni, že to je správné.Ale co když věříme tomu, co je ve skutečnosti jinak? A jaké jednání z toho vychází?Co Ježíš neřekl, a přece mnoho lidí tomu věří? O tom bude letní série, která začíná už teď v neděli! 💛 ... Více...Méně..
Zobrazit na Facebooku

 

Náš tým

Jiří Chodura

Jiří Chodura

Pastor

Zbyšek Kaleta

Zbyšek Kaleta

Diakon

Jan Kaleta

Jan Kaleta

Kurátor

Farní úřad SCEAV, Oldřichovice 114, 739 61 Třinec

Telefon: +420 558 348 052

Email: oldrichovice@sceav.cz