O NÁS

Obdařeni vírou, povoláni ke službě

 

 

null

Bohoslužby

 

           Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života, kde se k nám Pán Bůh sklání ve svém Slově i darech křtu a Večeře Páně. Jsou radostným a vděčným vyjádřením lásky k Bohu i k lidem, kde najdou povzbuzení a útěchu všichni příchozí. Bohoslužeb se účastní všechny věkové generace, což vytváří jedinečné rodinné společenství.

    Podpora sboru

         Sbor nefunguje sám od sebe. Pokud chcete, můžete  nás podpořit také svými financemi.

                                                        

       Děkujeme za vaše dary.

Oznámení

3. neděle po Velikonocích, 21. 4. 20249.00 Bohoslužba s vystoupením dětí - VnoučataMimořádná sbírka na tábory na...

Služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1. Petrův 4,10
V jádru sboru stojí dobrovolnická služba, která vychází z vděčnosti za dar spásy v Ježíši Kristu. Bez této vděčnosti projevené obětavým činem by nebylo možné sloužit tolika různým lidem. Oldřichovický sbor byl dobrovolnými pracovníky požehnán od svých počátků, daleko před oficiálním založením sboru v roce 1950. Vizí sboru je, aby každý jeho člen sloužil.

SCEAV Oldřichovice

1 week 2 days ago

Drazí, statutární město Třinec pro letní sezonu 2024 vyčlenilo 300 tisíc korun na akce pro veřejnost. Peníze budou rozděleny podle jasných pravidel, 150 000 korun

SCEAV Oldřichovice

1 month 3 weeks ago

Dnes mužský pěvecký sbor v Domově pro seniory v Třinci. Děkujeme.

NAŠI PARTNEŘI

Náš sbor získal 2 dotace z Moravskoslezského kraje z programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024.
První z nich je: Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase, kde bude podpořena činnost nedělní besídky, dorostu a mládeže.
Druhá je: Prázdninová činnost pro děti a mládež, kde bude podpořen dorostový pobyt.

Farní úřad SCEAV, Oldřichovice 114, 739 61 Třinec

Telefon: +420 558 348 052

Email: oldrichovice@sceav.cz