Služba

Starší

Naši senioři

Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním. Iz 46,4

Služba mezi seniory, tzv. skupina D, je velmi aktivní složkou sboru. Senioři se setkávají na bohoslužbách s Večeří Páně, na biblických hodinách v Domově s pečovatelskou službou v Oldřichovicích a ve sborovém sále. V posledních letech také na odpoledních tematických setkáních, která navštěvuje kolem 70 účastníků. V rámci této služby působí také hudební skupina a jsou pořádány zajímavé výlety do okolí.