Drazí dárci,

děkujeme za váš zájem podílet se na službě oldřichovického sboru formou finančního přispění. Věříme, že náš sbor se může stát požehnáním pro mnohé a chceme tomu napomáhat radostnou vírou a vytrvalou obětavostí.

Pokud chcete svůj dar poslat přes dárcovský portál, je vám k dispozici na této stránce. Pokud chcete dar poslat na sborový účet, můžete tak učinit na FIO Banka – číslo účtu: 2200882721 / 2010. Děkujeme.

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“
2. list Korintským 9,7

Vaše rozhodnutí se pro jiné stává požehnáním.

Za evangelický sbor v Oldřichovicích,
pastor Jiří Chodura

Poznámka: Na konci roku Vám bude vystaveno potvrzení o daru, které je možno použít pro odpočet z daní.

 

Jsme obdařeni vírou, jsme povoláni ke službě.

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích
Oldřichovice 114, 739 61 Třinec