Drazí dárci,

děkujeme za váš zájem podílet se na službě oldřichovického sboru formou finančního přispění. Věříme, že náš sbor se může stát požehnáním pro mnohé a chceme tomu napomáhat radostnou vírou a vytrvalou obětavostí. 

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“
2. list Korintským 9,7

Vaše rozhodnutí se pro jiné stává požehnáním. Děkujeme.

Za evangelický sbor v Oldřichovicích,

pastor Jiří Chodura

Poznámka: Na konci roku Vám bude na vyžádání vystaveno potvrzení o daru, které je možno použít pro odpočet z daní.

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích
Oldřichovice 114
739 61 Třinec