Sbor

Kontakty

Farní úřad SCEAV, Oldřichovice 114, 739 61 Třinec

Tel.: +420 558 348 052
oldrichovice@sceav.cz

Dary na sbor pomocí QR kódu.
Stačí otevřít Vaše internetové bankovnictví, načíst QR kód, zvolit libovolnou částku a odeslat. Děkujeme.

Bankovní spojení

FIO Banka  – číslo účtu: 2200882721 / 2010

Pastor sboru

Mgr. Jiří Chodura, MA
Oldřichovice 114, 739 61 Třinec
tel: +420 722 170 618

Student teologie

Samuel Rusnok, Oldřichovice
sam.rusnok.uel@gmail.com
tel: +420 725 818 201

Kurátor sboru

Jan Kaleta, Karpentná 69 – tel: +420 723 619 155

Kostelník

Stanislav Roik – tel.: +420 602 143 184
Jiří Kaczara – tel.: +420 606 117 313

Pokladník

Petr Matuszek – tel.: +420 734 237 236

Úřední a pastorační hodiny:

Středa 9:00 – 11:30, 14:00 – 15:30
Dále i mimo tuto dobu dle dohody s pastorem.

Křty

Křty se konají zpravidla v rámci bohoslužeb, před křtem probíhá pohovor s rodiči, ke kterému je třeba přinést rodný list. Podmínkou křtu dítěte je uzavření manželství rodičů a jejich příslušnost k církvi.

Sňatky

Úřední záležitosti spojené se sňatkem se vyřizují nejpozději měsíc předem. Před sňatkem probíhají pastorační pohovory se snoubenci.

Pohřby

Termín pohřbu je nutno dohodnout před vyřizováním na pohřební službě (možno i telefonicky).