O nás

Naše vyznání

PTÁTE SE, CO TO JE ZA ZVLÁŠTNÍ NÁZEV?

Dovolte, že vám naši církev přiblížíme pomocí několika klíčových slov.

Slezká

Naše církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích. Podle statistik z r. 2007 měla naše církev 15 357 členů. Je tedy největší luterskou církví v ČR.

Církev

Ačkoliv patříme mezi jednu z mnoha církví, věříme v jednu Církev Kristovu. Jako součást této všeobecné Církve toužíme naplňovat poslání čistě zvěstovat Evangelium, náležitě vysluhovat svátosti a žít životem Božího lidu skrze

  • uctívání trojjediného Boha
  • vzájemnou službu v lásce
  • pomoc potřebným
  • získávání a vyučování Kristových učedníků

Evangelická

Historicky i teologicky patříme do rodiny tzv. protestantských církví vzešlých z reformace 16. století. Ve vyučování i zvěstování klademe důraz na Ježíšovo evangelium, tedy „Dobrou zprávu“ o Boží milosti a spasení člověka skrze víru v Ježíše Krista.

Augsburského vyznání

Tento dovětek upřesňuje naše „evangelictví“ a znamená, že se hlásíme především k odkazu Lutherovy reformace. Augsburské vyznání bylo předloženo císaři Karlu V v Augsburgu (Německo) v roce 1530 a od té doby tvoří jeden ze základních věroučných pilířů všech luteránů.