Poslední neděle po Zjevení, 29. 1. 2023
9.00 Bohoslužba / besídky pro děti
Po kázání sbírka na sbor.
Po bohoslužbách kavárna.
Biblická hodina se nekoná.

Středa, 1. 2. 2023
15.30 Konfirmační příprava

Čtvrtek, 2. 2. 2023
17.00 Biblická hodina Penzion
20.30 Modlitební ZOOM

Pátek, 3. 2. 2023
17.00 Setkání dorostu 
19.00 Setkání mládeže

Sobota, 4. 2. 2023
16.00 Setkání vedoucích sboru

Neděle, 5. 2. 2023
9.00 Bohoslužba do rozhlasu – stanice Vltava
Kázání sen. B. Taska / pěv. sbor Guty

Exkurze Marlenka
Kapacita je naplněná.
Mějte sladký čas 🙂

Sborová večeře – Rok mezigeneračních vztahů
Pozvěte někoho domů nebo se nechte někým pozvat!
Možnost se přihlásit do 10. 2. 2023.
Kartičky ve vestibulu.
V neděli 12. února vám dáme vědět, kdo k vám přijde 🙂

Hledáme lidi do týmu
Tvoříme tým návštěv starších a nemocných.
Potřebujeme vás! 1-3 návštěvy měsíčně.
Modlete se a do konce ledna hlaste v kanceláři.
Děkujeme!

Pastorace, změny
Pastorační potřeby v nemocnicích, doma, rozhovory hlaste pastorovi osobně nebo 722 170 618.
Osobní, rodinné, změny včetně bydliště hlaste br. W. Kaletovi kw14@seznam.cz nebo 606 788 166.

Děkujeme za podporu sboru
Potvrzení o darech v kanceláři.

Modlitby
Prosby o službu pastora Zbyška a Janky Kaletových v Albrechticích.
Prosby o nového prezidenta.
Prosba o bohoslužbu do rozhlasu.