Neděle, 24. 9. 2023
9.00 Bohoslužba
Sbírka na misijní aktivity
Po bohoslužbě – info schůzka Budapešť 
15.00 Biblická hodina – Pavel a Silas, dvojice ve vězení

Zájezd Budapešť, 27.-30. 9. 2023
98 účastníků / Prosíme o modlitby.

Středa, 27. 9. 2023
9.00 Biblická hodina

Pátek, 29. 9. 2023
15.30 Setkání konfirmandů se nekoná
17.00 Dorost / 19.00 Mládež

Neděle, 1. 10. 2023
9.00 Žňová bohoslužba
15.00 Biblická hodina

Neděle, 8. 10. 2023
17.00 Koncert Třineckého komorního orchestru
Kostel, dobrovolné vstupné

Bohoslužba Olomouc, 29. 10. 2023
17.00 Červený kostel Olomouc
– kázání pastor Jan Brtníček, skupina XcamP
– poděkování za modlitby a podporu
– požehnání pro studenty

Bohoslužba pro seniory 30.9. se nekoná
přesunuta na sobotu 7. 10. 2023, 9.30 hod.
z důvodu sborového zájezdu do Budapešti

Sborové záležitosti
Časopis Ks-Sch IDEA / téma: Duše člověka, zapomenutý pojem?
Děkujeme za podporu sboru.

Dopravní situace
Prosíme o shovívavost a trpělivost. 
Parkoviště je přístupné.
Prosíme o modlitby o zdárný průběh. 

Modlitby
za požehnání sborového zájezdu
za vysokoškoláky – začátek semestru