16. neděle po Trojici, 19. 9. 2021-
 9.00 Bohoslužba – sbírka na sbor
– 15.00 Biblická hodina, téma: Závazek náklonnosti a jednoty
– 17.00 Bohoslužba Olomouc

Středa, 22. 9. 2021
– 9.00 Setkání maminek
– 15.30 Konfirmační výuka

Čtvrtek, 23. 9. 2021
– 20.30 Modlitební setkání ZOOM

Pátek, 24. 9. 2021
– 17.00 Setkání dorostu
– 19.00 Setkání mládeže

17. neděle po Trojici, 26. 9. 2021
– 9.00 Bohoslužba
– 15.00 Biblická hodina, téma: Závazek úcty, pokory a milosrdenství.
skupina s programem z Xcampu

Žňové setkání ve stodole, 2. 10. 2021
– 15.00 Karpentná Kaletovi

Sborové a jiné
– časopis Přítel 9/2021
– Dary – kancelář, platební karty, dárcovský portál, účet.

Modlíme se
– víru, lásku a vytrvalost
– za vyučování náboženství
– za seniory a starší generaci