Modlitební výzva pro postní období

Tato výzva přišla od pracovnic týmu primární prevence Slezské diakonie. Modlitební výzvu můžete vytisknout a použít dle Vašeho uvážení. Výzva byla vytvořena pro postní období roku 2024, který byl vyhlášen v naší církvi rokem...

Postavme Sareptu – výzva Slezské diakonie

P R O J E K T    P O S T A V M E    S A R E P T U Budova domu pro seniory Sarepta v Komorní Lhotce již nesplňuje požadavky a nedokážeklientům poskytovat kvalitní a důstojné podmínky dle současných měřítek. Proto se Slezskádiakonie rozhodla provést úplnou přestavbu...