Team

Zbyšek Kaleta

Diakon

Narodil se v roce 1962. Před Bohem přestal utíkat v 15 letech, kdy vydal Ježíši svůj život. Vystudoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení hornictví. Několik let pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 má vlastní firmu. Má tři dospělé dcery. Je členem SCEAV. Mnoho let sloužil mladým lidem v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském společenství jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA. Je předsedou rady Evangelizačního centra M.I.S.E. Je zapojen do misijních projektů organizace proChrist. V roce 2017 dokončil magisterské studium na Evanjelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Dlouhodobě je fascinován reformací 16. století.

Smetanova 20, 73701 Český Těšín

+420 602 759 875

 z.kaleta@yahoo.com