Team

JAn kaleta

Kurátor

Narodil jsem se 7. 4. 1960 v Českém Těšíně rodičům Josefovi a Evě Kaletovým. Po ukončení základní školy jsem se vyučil jako elektrikář. Od svého raného mládí jsem byl spojen s misijní prací. Navštěvoval jsem nedělní školu, po konfirmaci v roce 1974 jsem začal aktivně pracovat v dorostu a později v mládeži. V roce 1975 jsem stál u zrodu mládežnické hudební skupiny “Antifona”, kterou jsem až do roku 1984 vedl. Základní vojenskou službu jsem absolvoval v Litoměřicích u posádkové hudby. Pak jsem studoval konzervatoř. V roce 1983 jsem se oženil s Danou roz. Motykovou a Pán Bůh nás obdařil pěti dětmi. V roce 1976 jsem prožil své obrácení a to rozhodlo o tom, že v celém svém životě chci oslavovat Pána a Spasitele svým životem písněmi a hudbou. Nyní sloužím jako kurátor sboru a také jako dirigent pěveckého sboru a dechového orchestru.

Karpentná 69

+420 723 619 155

janek.kaleta@seznam.cz