U nás je pro tebe místo!

Online

O NÁS

Obdařeni vírou, povoláni ke službě

 

 

null

Bohoslužby

 

           Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života, kde se k nám Pán Bůh sklání ve svém Slově i darech křtu a Večeře Páně. Jsou radostným a vděčným vyjádřením lásky k Bohu i k lidem, kde najdou povzbuzení a útěchu všichni příchozí. Bohoslužeb se účastní všechny věkové generace, což vytváří jedinečné rodinné společenství.

    Podpora sboru

         Sbor nefunguje sám od sebe. Pokud chcete, můžete  nás podpořit také svými financemi.

                                                        

       Děkujeme za vaše dary.

Oznámení

Neděle, 16. 6. 20249.00 BohoslužbaOtevření dětského hřiště po bohoslužbě.15.00 Biblická hodina17.00 Bohoslužba Olomouc...

Služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1. Petrův 4,10
V jádru sboru stojí dobrovolnická služba, která vychází z vděčnosti za dar spásy v Ježíši Kristu. Bez této vděčnosti projevené obětavým činem by nebylo možné sloužit tolika různým lidem. Oldřichovický sbor byl dobrovolnými pracovníky požehnán od svých počátků, daleko před oficiálním založením sboru v roce 1950. Vizí sboru je, aby každý jeho člen sloužil.

SCEAV Oldřichovice

1 month 1 day ago

Drazí, blíží se naše památka založení sboru a kromě dopolední bohoslužby (9.00) srdečně zveme také na společné odpoledne k Žermanické přehradě. Více na plakátu. Těšíme

SCEAV Oldřichovice

1 month 1 week ago

AUKCE UKONČENA! Děkujeme všem, kteří se zapojili a gratulujeme vítězům! Byla to skvělá hra! Za celou aukci se vybralo krásných 16 550 Kč. DĚKUJEME! ❤

NAŠI PARTNEŘI – město Třinec

Výstavba herní sestavy pro děti byla realizována za finanční podpory na základě poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Třinec.

NAŠI PARTNEŘI – Moravskoslezký kraj

Náš sbor získal 2 dotace z Moravskoslezského kraje z programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024.
První z nich je: Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase, kde bude podpořena činnost nedělní besídky, dorostu a mládeže.
Druhá je: Prázdninová činnost pro děti a mládež, kde bude podpořen dorostový pobyt.

Farní úřad SCEAV, Oldřichovice 114, 739 61 Třinec

Telefon: +420 558 348 052

Email: oldrichovice@sceav.cz