Biblické hodiny

 

Křesťanské společenství, z. s., pořádá pravidelně ve většině sborů SCEAV biblické hodiny sloužící k biblickému vzdělávání členů církve a všech zájemců.
V programech biblických hodin jsou probírány nejen věroučné otázky, ale také aktuální témata týkající se praktického křesťanství a sledování celosvětového dění včetně izraelského národa a pronásledování křesťanů ve světě.

 

Témata nedělních odpoledních shromáždění:

Rozpis