Naše vyznání

Kdo jsme?

 

 
Jeden z 21 sborů Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

PTÁTE SE, CO TO JE ZA ZVLÁŠTNÍ NÁZEV?

Dovolte, že vám naši církev přiblížíme pomocí několika klíčových slov.

Slezská

Naše církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích. Podle statistik z r. 2007 měla naše církev 15 357 členů. Je tedy největší luterskou církví v ČR.

Církev

Ačkoliv patříme mezi jednu z mnoha církví, věříme v jednu Církev Kristovu. Jako součást této všeobecné Církve toužíme naplňovat poslání čistě zvěstovat Evangelium, náležitě vysluhovat svátosti a žít životem Božího lidu skrze

  • uctívání trojjediného Boha
  • vzájemnou službu v lásce
  • pomoc potřebným
  • získávání a vyučování Kristových učedníků

Evangelická

Historicky i teologicky patříme do rodiny tzv. protestantských církví vzešlých z reformace 16. století. Ve vyučování i zvěstování klademe důraz na Ježíšovo evangelium, tedy „Dobrou zprávu“ o Boží milosti a spasení člověka skrze víru v Ježíše Krista.

Augsburského vyznání

Tento dovětek upřesňuje naše „evangelictví“ a znamená, že se hlásíme především k odkazu Lutherovy reformace. Augsburské vyznání bylo předloženo císaři Karlu V v Augsburgu (Německo) v roce 1530 a od té doby tvoří jeden ze základních věroučných pilířů všech luteránů.