NAŠE LOGO

Našim sborovým logem chceme říci, kým jsme a co je pro nás důležité, čeho se chceme držet.
Logo se skládá ze tří obrazů:

nullKříž

ten je ústředním bodem křesťanské víry. Na kříži zemřel za hříchy každého člověka Pán Ježíš Kristus. I když byl kříž znakem krutého popravčího nástroje, Bůh jej dokázal proměnit v největší požehnání člověka, ve kterém nachází skrze Krista odpuštění a je mu skrze víru otevřena cesta k Bohu Otci.

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

Obrys Lutherova znaku růže

jako sbor žijeme v kontextu Lutherova reformačního hnutí, které zasáhlo Slezsko v polovině 16. století a dávalo důraz na porozumění Písmu svatému a svátosti křtu a Večeře Páně. Proto je na našich bohoslužbách ústředním bodem zvěst Božího slova způsobem, který je pro lidi srozumitelný a oslovující.

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Židům 13,7

Kotva

byla pro křesťany symbolem naděje v nejistých dobách. Pokud lidé říkají, že naděje umírá poslední, pak jako křesťané vyznáváme, že naděje neumírá nikdy, protože za ní stojí věčný Bůh, který skrze svého Syna Ježíše Krista. Naděje je tedy jistotou toho, že Bůh o nás ví a postará se o nás i v těch nejbolestnějších okamžicích života.

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10:23

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]