Přání srdce – Boží narození

Kazatel 3:11 On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.

image

Jiří ChoduraPASTOR