Jen hrníček studené vody

Matouš 10:40  Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. … 42  A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“

image

Jiří Chodurapastor