Křesťanský zpěvník – Christian songbook

Zásady ochrany osobních údajů pro mobilní aplikaci

Úvod

Naše mobilní aplikace (dále jen „aplikace“) si klade za cíl poskytovat uživatelům bezpečné a soukromé prostředí. V souladu s naším závazkem chránit soukromí našich uživatelů byly vytvořeny tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby vás informovaly o našem přístupu k ochraně vašich osobních údajů.

Sběr a použití informací

Naše aplikace nesbírá žádné osobní údaje uživatelů. To znamená, že při používání naší aplikace nejsou shromažďovány, ukládány ani přenášeny žádné informace, které by vás osobně identifikovaly.

Cookies a sledovací technologie

Naše aplikace nepoužívá cookies ani jakékoli sledovací technologie.

Reklama

Naše aplikace neobsahuje reklamy a tedy neprovádí sběr dat pro reklamní účely.

Bezpečnost

Zavazujeme se chránit bezpečnost jakýchkoli informací shromážděných aplikací, i když, jak bylo uvedeno výše, naše aplikace nezpracovává ani neskladuje osobní údaje uživatelů.

Třetí strany

Aplikace neodesílá žádné údaje třetím stranám, neboť nezaznamenává ani neskladuje osobní údaje uživatelů.

Práva uživatele

Jelikož naše aplikace nesbírá ani nezpracovává osobní údaje, nevztahují se zde běžné procesy související s právy na ochranu údajů, jako je přístup k informacím, jejich oprava, výmaz nebo portabilita údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Jakékoli budoucí změny našich Zásad ochrany osobních údajů budou oznámeny a zveřejněny v této aplikaci. Tento dokument může být kdykoli aktualizován, aby odrážel nové praktiky nebo zlepšení ochrany soukromí.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany soukromí v naší aplikaci, neváhejte nás kontaktovat.

Tímto potvrzujeme, že naše mobilní aplikace je zavázána poskytovat vám bezpečné a soukromé prostředí bez sběru nebo zpracování vašich osobních údajů.