Bohoslužby

Bohoslužby v oldřichovickém evangelickém sboru

Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života, kde se k nám Pán Bůh sklání ve svém Slově i darech křtu a Večeře Páně. Jsou radostným a vděčným vyjádřením lásky k Bohu i k lidem, kde najdou povzbuzení a útěchu všichni příchozí. Bohoslužeb se účastní všechny věkové generace, což vytváří jedinečné rodinné společenství.

„Jsme jedna rodina a každý je mezi námi vítán.“

Začátek bohoslužeb probíhá spolu s dětmi, které v první společné písni odcházejí na setkání jesliček a nedělních besídek. Bohoslužby mají různorodý charakter, zejména, co se hudebního projevu týče. Zpívány jsou chorály a písně staršího data s varhanami a trubkou, jak i současné křesťanské písně
s doprovodem hudební skupiny.

Naprostá většina bohoslužeb koná v 9.00 hodin (kromě svátečních bohoslužeb, které se konají také v 10.30 hodin). Bohoslužby probíhají podle programu bohoslužeb, střídavě v českém a polském jazyce.

Během celého roku jsou bohoslužby v 9.00 hod. přenášeny ve formě audio i video prostřednictvím internetu. Navíc jsou z bohoslužeb pořízeny CD, které si mohou lidé vyzvednout a roznést nemocným nebo starším lidem.