Vážení členové naší církve, milé sestry a milí bratři,

dne 27. března 2021 začne online fáze letošního sčítání lidu, která potrvá do 9. dubna. Kdo v této době nestihne vyplnit online formulář na počítači nebo prostřednictvím mobilní aplikace, bude muset vyplnit v termínu od 17. dubna do 11. května papírový formulář.

Součástí tohoto sčítání je také otázka na náboženskou víru. Tato otázka (B10) je zařazená jako nepovinná. Je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte.)“ s následujícím polem na vyplnění (viz obrázek).

Český statistický úřad v instrukcích k formuláři vyzývá, aby lidé vyplňovali název církve co nejpřesněji oficiálním názvem. Problém však je, že v papírovém formuláři je nedostatek kolonek pro vypsání celého názvu naší církve – tedy SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ.

Obrátil jsem v této záležitosti s dotazem přímo na Český statistický úřad a bylo mi sděleno toto, cituji:

„Na listinném formuláři je místo pro zápis omezené, v případě dlouhých názvů církví je proto nutné použít zkratky.  Zápis Slezská církev evangelická a. v. je zcela jednoznačný a určitě postačí pro to, aby odpověď byla relevantně zpracována. Je rovněž možné použít zkratku SCEAV nebo jakékoli srozumitelné zkrácení slov, které dostatečně odliší název od jiných podobných názvů církví.

Doporučujeme také pro sečtení využít elektronický online formulář. Nejen proto, že v něm je počet znaků v polích pro slovní zápisy méně limitován a umožňuje bez problémů zapsat i delší názvy, ale především je vyplnění online formuláře celkově jednodušší a pohodlnější.“

Jelikož je otázka o víře a příslušnosti k církvi zařazená jako nepovinná, formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží. Z předchozích zkušeností však víme, že tyto výsledky sčítání jsou používány státní správou ve vztahu k církvím při nejrůznějších jednáních a samozřejmě i datově interpretovány ve smyslu spíše poklesu apod. Výsledky tedy částečně ovlivní naše vztahy se státem na dalších 10 let.

I když je otázka o víře a příslušnosti k církvi nepovinná, je to vhodná příležitost přiznat se veřejně ke své víře v Pána Boha a také ke své církvi, které jsme členy.

Tomáš Tyrlík, biskup