Drazí, 
každý čtvrtek ve 20:30 proběhne krátké (cca 30 min) ONLINE sborové modlitební na ZOOM.
Setkání bude obdobné covidovým Žalmům, jen s větším zaměřením na modlitby.
Pojďme se takto povzbudit a bojovat za Boží věci i za druhé.
1. Tes. 5:17-18 „Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.
Odkaz zde nebo LOGO ZOOM vpravo 🙂