Drazí,
v důsledku přijatých opatření proti šíření koronaviru v rámci Moravskoslazského kraje jsme nuceni přistoupit k omezení počtu osob na bohoslužbách a to následovně:

Bohoslužby budou probíhat dle programu bohoslužeb v 9.00 hod.

V prostoru kostela budou vyhrazeny židle k sezení tak, aby splňovaly podmínky dané Krajskou hygienickou stanicí, tedy max. 100 osob s rozestupy. Pokud se v danou neděli do kostela z kapacitních nevejdete, nezoufejte, je možno prožít společenství s námi v sále vedle kostela, kde bude zajištěn přenos bohoslužeb.

Děkujeme za to, že respektujete pravidla a nosíte roušky.
Moc se těšíme na společná setkání.

Ať Vás Pán Bůh žehná a chrání.

Za výbor presbyterstva,

pastor Jiří Chodura