U nás je pro Tebe místo!

OnlineBiblická

O NÁS

Obdařeni vírou, povoláni ke službě

 

 

null

Bohoslužby

 

           Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života, kde se k nám Pán Bůh sklání ve svém Slově i darech křtu a Večeře Páně. Jsou radostným a vděčným vyjádřením lásky k Bohu i k lidem, kde najdou povzbuzení a útěchu všichni příchozí. Bohoslužeb se účastní všechny věkové generace, což vytváří jedinečné rodinné společenství.

    Podpora sboru

         Sbor nefunguje sám od sebe. Pokud chcete, můžete  nás podpořit také svými financemi.

                                                        

       Děkujeme za vaše dary.

Oznámení 2. 10. 2022

Poděkování za úrodu, 2. 10. 2022- 9.00 Bohoslužba- Sbírka na sbor - děkujeme za dary- 15.00 Biblická hodina- 17.00...

Služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1. Petrův 4,10
V jádru sboru stojí dobrovolnická služba, která vychází z vděčnosti za dar spásy v Ježíši Kristu. Bez této vděčnosti projevené obětavým činem by nebylo možné sloužit tolika různým lidem. Oldřichovický sbor byl dobrovolnými pracovníky požehnán od svých počátků, daleko před oficiálním založením sboru v roce 1950. Vizí sboru je, aby každý jeho člen sloužil.

Fotogalerie

Facebook SCEAV Oldřichovice

4 týdny zpátky

1/2Fotky z minulé neděle, kdy jsme společně zakončili období prázdnin 😮‍💨 v rámci bohoslužby bylo vystoupení dětí, vzpomínkové video na prázdniny a požehnání studentům a učitelům do dalšího školního roku ☺️ ... Více...Méně..
Zobrazit na Facebooku

1 měsíc zpátky

Je to smutné, ale je to tak - léto se chýlí ke konci. Ale nemusíme zoufat, protože nás ještě čeká velká radostná událost v podobě společného zakončení léta na hřišti u kostela v Oldřichovicích! Začínáme už ráno bohoslužbou a budeme pokračovat až do večera. Srdečně Vás zveme, přijďte s celou rodinou a pozvěte i sousedy a známé, protože to bude stát za to! ❤️ ... Více...Méně..
Zobrazit na Facebooku

 

Náš tým

Jiří Chodura

Jiří Chodura

Pastor

Zbyšek Kaleta

Zbyšek Kaleta

Diakon

Jan Kaleta

Jan Kaleta

Kurátor

Farní úřad SCEAV, Oldřichovice 114, 739 61 Třinec

Telefon: +420 558 348 052

Email: oldrichovice@sceav.cz