Učíme se biblické verše zpaměti

14. týden 2019Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl živ

20.7.2019