Pod nebeskou klenbou

Beskydské lesní kostely, místa, kde se v době nejtvrdší protireformace scházeli slezští evangelíci k tajným bohoslužbám. Lesní k

5.11.2018