Podpora

Drazí dárci,

 

děkujeme za váš zájem podílet se na službě oldřichovického sboru formou finančního přispění. Věříme, že náš sbor se může stát požehnáním pro mnohé a chceme tomu napomáhat radostnou vírou a obětavostí.

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ 2. list Korintským 9,7

 

Je několik možností jak můžete přispět:

    1. Předání daru na sbor ve sborové kanceláři.
    2. Pravidelné či jednorázové přispívání formou (trvalého) příkazu na účet 2200882721 / 2010 (FIO banka). Můžete pro to využít i tyto QR kódy. Stačí je naskenovat ve vaší aplikaci internetového bankovnictví. Dar je nastaven na 1000 Kč, ale částku můžete libovolně přizpůsobit dle vašich možností.
Dar na sbor 1000 Kč Online přenosy 1000 Kč

 

Při daru vyšším než 1000 Kč vám bude na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které je možno použít pro odpočet z daní.