Kontakty

 

Farní úřad SCEAV, Oldřichovice 114, 739 61 Třinec

Tel.: +420 558 348 052
oldrichovice@sceav.cz

Bankovní spojení

FIO Banka  – číslo účtu: 2200882721 / 2010

Pastor sboru

Mgr. Jiří Chodura, MA,  Oldřichovice 114, 739 61 Třinec
tel: +420 722 170 618

Vikář

Mgr. Boleslav Taska, Bystřice n. Olší
bolek.t@seznam.cz
tel: +420 731 898 606

Kurátor sboru

Jan Kaleta, Karpentná 69 – tel: +420 723 619 155

Kostelník

Stanislav Roik – tel.: +420 602 143 184
Jiří Kaczara – tel.: +420 606 117 313

Úřední a pastorační hodiny:

Středa 9:00 – 11:30, 14:00 – 15:30
Dále i mimo tuto dobu dle dohody s pastorem.

Křty

Křty se konají zpravidla v rámci bohoslužeb, před křtem probíhá pohovor s rodiči, ke kterému je třeba přinést rodný list. Podmínkou křtu dítěte je uzavření manželství rodičů a jejich příslušnost k církvi.

Sňatky

Úřední záležitosti spojené se sňatkem se vyřizují nejpozději měsíc předem. Před sňatkem probíhají pastorační pohovory se snoubenci.

Pohřby

Termín pohřbu je nutno dohodnout před vyřizováním na pohřební službě (možno i telefonicky).