Poděkování za úrodu

Lukáš 10,20 Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

Boleslav Taskadiakon