Bůh mezi námi – Advent 4

Jan 1:14 A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.