Máš moje Slovo! Advent 1 (polské kázání)

Prosinec 04, 2017

Jan 1:1-5  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u

Nebe na zemi?

Listopad 30, 2017

Římanům 8:24-25  Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo

Tak říká Pán (polské kázání)

Listopad 30, 2017

Jeremjasz 8:4-12 I powiesz im: Tak mówi Pan: Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy k

O planých slovech

Listopad 13, 2017

Matouš 12:33-37 Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho o

Co po sobě zanecháme?

Listopad 06, 2017

2. Timoteovi 1:5 Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá

16-Protestantisme

Svátek reformace

Říjen 29, 2017

Římanům 12,1-2 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli

Srdce pro Boha 4 (polské kázání)

Říjen 27, 2017

Matouš 22:34-40 Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zá

Jsi zrcadlem

Říjen 18, 2017

2 Korintským 3:17-18  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. Na odhalené tvář

Ordinační kázání diakona Zbyška Kalety

Říjen 12, 2017

1 Samuelova 3:10 Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli! Samu

O dni odpočinku

Říjen 12, 2017

1 Mojžíšova 2:2-3 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přesta