Ordinační kázání diakona Zbyška Kalety

Říjen 12, 2017

1 Samuelova 3:10 Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli! Samu

O dni odpočinku

Říjen 12, 2017

1 Mojžíšova 2:2-3 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přesta

Poděkování za úrodu

Říjen 02, 2017

Lukáš 10,20 Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jso

Srdce pro Boha 3

Září 25, 2017

Jozue 23:9-11  Neboť Hospodin před vámi vyhnal velké a mocné pronárody; nikdo před vámi

Srdce pro Boha 2

Září 10, 2017

Zjevení 2:1-5 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své prav

Srdce pro Boha 1 (polské kázání)

Září 03, 2017

1 Samuelova 16:5-13  Odvětil: "Pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjd

Jsme vůní Kristovou

Srpen 27, 2017

2 Korintským 2:14-16 Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kri

O Boží blízkosti (kázání v polštině)

Srpen 20, 2017

Exodus 19:1-6  Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišl

Stavitelé a jejich domy

Srpen 18, 2017

Matouš 7:24-27  A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážné

Proč svědčit o Kristu? (polské kázání)

Červenec 01, 2014

Dzieje Apostolskie 8:3-4 A Saul tępił zbór; wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty