Oznámení 8. 10. 2017

Niedziela, 8. 10. 2017, 17 niedziela po Trójcy
– 10.30 Chórek Paprsek (dzieci i rodzice)
– 15.00 Ordynacja br. Zbyška Kalety

Poniedziałek, 9.10.2017
– 18.00 Spotkanie prezbiterstwa

 

Sobota i niedziela, 14.-15.10.2017
– Służba chóru i orkiestry dętej w Kalnej n. Hronom

 

Niedziela, 15. 10. 2017, 18 niedziela po Trójcy
– 9.00 Nabożeństwo czeskie, w ramach Wieczerza Pańska

 

Regularne spotkania:
Środa: 5.00 Spotkanie modlitewne, 17.30 Godzina biblijna Tyra, 19.00 spotkanie modlitewne dorost
Czwartek: 17.30 Godzina biblijna Penzion, 19.00 Spotkanie modlitewne młodzież
Piątek: 17.00 Dorost, 19.00 Młodzież


Zborowe:
– Czasopismo Przyjaciel 10/2017, IDEA, OKO
– Czeska Biblia z katechizmem dr. Marcina Luthera – 300 Kcz
– Kalendarz stołowy na rok 2018 – 80 Kcz
– Dziękujemy za dary na zbór
– Jego słowo – Moja reformacja
– Zapraszamy sąsiadów na deser

 

Imprezy i spotkania przed nami:
– niedziela, 22.10.2017, 15.00 Brat kaznodzieja Alois Boháček na godzinie biblijnej
niedziela, 29.10.2017, 15.00 Koncert chórów, Kościół Jezusowy
– wtorek, 31.10.2017, 17.00 Nabożeństwo reformacyjne w czeskiej TW
– pią-nie, 17.-19.11.2017  Konferencja rodzin, zgłoszenia na www.kr.sceav.cz